Sammenhengen mellom merkevare (Brand) og CLV (Customer Lifetime Value)

Sammenhengen mellom merkevare og CLV (Customer Lifetime Value) er tett knyttet sammen. Merkevare kan påvirke CLV på flere måter: Økt kundetilfredshet: En sterk merkevare kan føre til økt kundetilfredshet, noe som kan føre til at kundene fortsetter å kjøpe produktene eller tjenestene til merket over en lengre periode, øker CLV. Økt lojalitet: En sterk merkevare […]

En moderne e-handelsplattform

En moderne ehandelsplattform er en nettbasert løsning som gir bedrifter muligheten til å selge sine produkter og tjenester på nettet. Dette gir kundene enkel tilgang til å kjøpe varer fra hvor som helst og når som helst, noe som øker sjansene for å øke salget. En av de viktigste kjennetegnene ved en moderne ehandelsplattform er […]

Kunstig intelligens (AI) i e-handel

Artificial intelligence (AI) er et område som vokser raskt innen e-handel og oslo Digital følger denne utviklingen tett. AI gir mange fordeler for både selgere og kjøpere.   For selgere kan AI bidra til å forbedre personaliseringen av e-handelsopplevelsen for kundene. Det kan gjøres ved å bruke data om kjøperens tidligere atferd og preferanser for […]