Oslo Digital Logo

Berggård Amundsen

Kunde: Berggård Amundsen

Prosjektstart: 2022

Bakgrunn: Berggård Amundsen & Co AS er en selvstendig, norsk- og familieeid elektrogrossist etablert i 1946. Det at de både er norske og familieeide gjør at de skiller seg ut i sin bransje. Det påvirker blant annet deres forretnings- og kjerneverdier, og oppmuntrer til å tenke langsiktig.

Beskrivelse: På bakgrunn av Oslo Digital sin kompetanse innen brukeropplevelse og B2C salg som aktive drivere i en forretningsstrategi, ble vi kontaktet av Berggård Amundsen etter anbefaling fra felles nettverk.

Konsernledelsen i Berggård Amundsen var i ferd med å utarbeide en ny forretningsstrategi med satsing mot B2C-markedet, og hadde behov for et konsulentselskap som kunne bistå med å utforme og sikre en slik strategi.

Leveranse: Berggård Amundsen har 26 Servicesentre rundt om i hele landet med fokus på lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene og deres hverdag. Med visjonen «verdiskaping for fremtidige generasjoner», ble det viktig å ta gode, bevisste valg i det strategiske arbeidet for å sikre langsiktighet.

Det første som ble gjort var å innhente kunnskapen som var utarbeidet internt, både den dokumenterte og den udokumenterte, gjennom intervjuer av nøkkelpersoner i bedriften. For å sikre riktige strategiske veivalg, analyserte vi innsamlet materiale og veide dette opp mot Berggård Amundsens målsetning.

Basert på funnene, anbefalte vi en strategiprosess med utgangspunkt i sluttkundebehov. Vi berørte her kanalstrategi, markedsstrategi, salgsstrategi og kundeservicestrategi. Siden Berggård Amundsen har en elektrikerkjede med 195 frittstående medlemsbedrifter (Norgeseliten) og en stor grossistvirksomhet, samt servicebutikker spredt utover hele landet, ble det viktig å ta hensyn til disse i kanalstrategien for å dra nytte av alle eksisterende verdier i verdikjeden.

Omnikanalstrategier B2B/B2C

Oslo Digital har bistått en rekke selskaper med både forretningsstrategier og rene digitale strategier. Med mange års erfaring innen retail, design (UX) og e-handel vet Oslo Digital godt hva som skal til for å skape gode resultater og måloppnåelse med gjennomtenkte brukeropplevelser og forretningsstrategier.

Økt tjenestetilbud innen B2C

I dag er det stadig flere B2B-bedrifter som ønsker å utvide virksomheten til B2C-markedet. I en tid hvor transparens og global konkurranse øker, og kundene får stadig større påvirkningskraft ønsker flere bedrifter å nå direkte ut mot sluttkunde. I tillegg er kampen om kundedata et viktig argument for å henvende seg direkte til kunden gjennom en B2C-satsing.

Denne overgangen viser seg ofte å være utfordrende, da B2C-kunder har et helt annet forventningsnivå på brukeropplevelse, tjenester og service enn det B2B-bedrifter er vant til. Dette er ofte et element som blir undervurdert i en B2C-satsing, men vi må ikke glemme at det også finnes områder hvor B2B har store styrker som bør utnyttes i en B2C-strategi. Eksempler på dette kan være merkevare, logistikk, serviceapparat, pris og sortiment.

Oslo Digital har i flere prosesser blitt bedt om å være bidragsytere i interne strategiprosesser på konsernnivå for å sikre at typiske fallgruver blir unngått, og at riktige elementer blir vektlagt i beslutningsprosesser og strategivalg.

«Oslo Digital hjalp Berggård Amundsen med å ta strategiske valg i forbindelse med vår satsing innenfor elbillading. Vi er godt fornøyde med arbeidet som ble gjennomført, og dokumentasjonen vi fikk i etterkant. Vi er spesielt imponert over deres evne til å innhente kundeinnsikt fra nåværende og fremtidige kunder innenfor ulike segmenter. De brukte også data for å underbygge hvorfor de anbefalte grepene er viktige for å oppnå kommersiell gevinst, noe som gjorde oss tryggere på de anbefalingene vi fikk»

– Harald Amundsen, prosjekteier Berggård Amundsen

Ta kontakt om din bedrift trenger veiledning eller rådgivning innen forretningsstrategi. Vi hjelper dere med strategivalg innenfor både B2B- og B2C-markedet. 

Flere caser

Norwegian