Sammenhengen mellom merkevare og Customer Lifetime Value

Sammenhengen mellom merkevare og CLV (Customer Lifetime Value) er tett knyttet sammen. Merkevare kan påvirke CLV på flere måter: 1. Økt kundetilfredshet: En sterk merkevare kan føre til økt kundetilfredshet, noe som igjen kan føre til at kundene fortsetter å kjøpe produktene eller tjenestene til merket over en lengre periode. 2. Økt lojalitet: En sterk […]