The future of ChatGPT

ChatGPT er overalt om dagen, og vi ser blant annet på LinkedIn hvordan alle kappes om å skrive om tema. Det er uten tvil et fantastisk gjennombrudd for kunstig intelligens. Det er likevel relevant å stille spørsmål om hvilke retningslinjer og rammeverk vi må ha på plass i tiden fremover. Vi lot ChatGPT selv forklare […]

Creative Artificial Intelligence

Kreativ Kunstig Intelligens er et spennende område som – til tross for at teknologien ikke har nådd sitt fulle potensiale enda – allerede har åpnet opp muligheter for å løse utfordringer på nye måter. Samtidig tilbyr kreativ kunstig intelligens unike opplevelser for de som ønsker å kombinere kreativ utfoldelse med sofistikert teknologi.  Nedenfor har vi […]