Effective branding

Branding

Tillit er en essensiell faktor i forholdet mellom et varemerke og dets kunder. Når kunder opplever tillit til et varemerke, er de mer tilbøyelige til å kjøpe produktene og tjenestene det tilbyr, anbefale det til andre og fortsette å være lojale over tid. Det er dette som er effektiv merkevarebygging. På den andre siden, hvis […]

Sammenhengen mellom merkevare og Customer Lifetime Value

Sammenhengen mellom merkevare og CLV (Customer Lifetime Value) er tett knyttet sammen. Merkevare kan påvirke CLV på flere måter: 1. Økt kundetilfredshet: En sterk merkevare kan føre til økt kundetilfredshet, noe som igjen kan føre til at kundene fortsetter å kjøpe produktene eller tjenestene til merket over en lengre periode. 2. Økt lojalitet: En sterk […]