Oslo Digital Logo
kvinne og mann er bedriftens ansikt utad på messe i forbindelse med merkevarebygging

Vi kan sosiale medier!

Vi hjelper deg med sosiale medier

Sosiale medier er fremtiden innen markedsføring.

Det er ingen hemmelighet at det er stor konkurranse om å dra oppmerksomheten til forbrukerne. Derfor er det spesielt viktig å tilpasse budskap og innhold rettet mot sin målgruppe, slik at man ikke oppleves masete. Oslo Digital bidrar både strategisk og operasjonelt med unike løsninger på hvordan din bedrift kan nå eksisterende og potensielle brukere gjennom nyttig og informativt innhold.

Sosiale medier (SoMe) er et verdifullt redskap for å bygge personlige relasjoner og tillit hos målgruppen. Annonsering gjennom SoMe bidrar til at din bedrift blir mer synlig og kan øke omsetningen dersom det blir gjort på riktig måte. Vi i Oslo Digital utfører derfor grundige analyser av deres bedrift samt kundegrupper og hjelper med å skreddersy effektive løsninger som er hensiktsmessig for dere å bruke.

Gjennom klare og spesifiserte KPIer vil man kunne treffe flere brukere på tvers av alle enheter og flere kanaler om man bruker de ulike verktøyene riktige. KPI eller Key Performance Indicators er målbare verdier som viser hvor effektivt et selskap kan oppnå viktige forretningsmål. Vi mener at de tre viktigste fokusområdene for KPI?er i sosiale medier er det å nå ut, engasjement og konverteringer. Om disse tre fokusområdene blir brukt riktig, kan man enkelt konvertere engasjement til kunder.

Vi vet at Facebook er det største sosiale mediet i Norge da 4 av 5 nordmenn har en Facebook-bruker. Derfor er spesielt denne kanalen, som også eier Instagram og Whatsapp, en kostnadseffektiv annonseringsplattform. I likhet med disse kanalene kan også Google, Snapchat, Tik Tok, Youtube, Pinterest og andre plattformer være like nyttige. Mange av disse plattformene tilbyr egne annonseringsverktøy, slik som Facebook Business Manager og Google Analytics. Gjennom disse annonseverktøyene er det mulig å tilpasse annonsene gjennom sterke visuelle uttrykk, enten i form av bilder eller videoer som appellerer deres målgrupper på en svært effektiv måte.

Fellesnevner for strategien som legges er at de potensielle kundene vi engasjerer skal ledes til merkevarens hjemmeside eller kampanjeside for så å konverteres til kunder, basert på bedriftens mål (KPI). Vi vet at mange er til stede på en mengde sosiale medieplattformer, men det betyr ikke nødvendigvis at en bedrift også må være til stede på alle plattformene. Hver bedrift må prioritere de viktigste parameterne for de ulike plattformene og kartlegge hvilke plattformer som egner seg for å nå ut til målgruppen.

Vi hjelper din bedrift med både oppsett og drift, slik at dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet. Ta contact med oss, så tar vi en prat.

English