Sammenhengen mellom merkevare (Brand) og CLV (Customer Lifetime Value)

Sammenhengen mellom merkevare og CLV (Customer Lifetime Value) er tett knyttet sammen. Merkevare kan påvirke CLV på flere måter: Økt kundetilfredshet: En sterk merkevare kan føre til økt kundetilfredshet, noe som kan føre til at kundene fortsetter å kjøpe produktene eller tjenestene til merket over en lengre periode, øker CLV. Økt lojalitet: En sterk merkevare […]