Oslo Digital Logo

Vi hjelper deg å spisse merkevarestrategien!

På tide å fornye, oppdatere eller videreutvikle strategien?

Noen ganger er det nødvendig å stoppe opp og ta et steg tilbake for å finne ut av hvem du egentlig er og hvor du er på vei.

Vi hjelper deg uansett om du er i oppstartsfasen eller om du er en veletablert bedrift.

For å få din bedrift på rett spor, jobber vi i Oslo Digital etter tre prinsipper, hvor vi benytter ulike metoder.

 

1. Merkevareidentitet: Hvem er vi og hvorfor eksisterer vi?

Dagene, ukene, månedene og årene flyr, samtidig som verden er i stadig forandring. Spesielt i den digitale tidsepoken som vi lever i. Det som var en god strategi i går, er kanskje utdatert i morgen. Det er å sette det litt på kanten, men den du var for 10 år siden er kanskje ikke helt den samme som du er i dag? Sånn er det også for bedrifter.

 

Vi hjelper våre kunder med å besvare spørsmål som:

– Hvorfor eksisterer vi?

– Hvem finnes vi for?

– Hva er våre verdier?

 

Vi kartlegger alle aktiviteter som er med på å differensiere dere fra konkurrentene, og som bør vektlegges når dere kommuniserer til og med målgruppen deres. Det kan innebære alt fra merkevarestrategi, til design av logo og utforming av tone-of-voice med tilhørende brand manual.

Flere ganger har vi bistått bedrifter i store endringsprosesser med alt fra nye forretningsstrategier (for eksempel å inkludere B2C-marked i en allerede dominerende B2B-strategi), eller å utarbeide et helt nytt navn for både nye og eksisterende bedrifter.

 

2. Personas: Bli kjent med målgruppen din

Ved hjelp av personas-metoden utarbeider vi fiktive personer som representerer deres reelle målgruppe.

Dersom dere ønsker å gå enda dypere i kartleggingen, vil det være aktuelt å utføre dybdeintervjuer eller fokusgrupper med personer som blir valgt ut basert karakteristikk som samsvarer med forhåndsdefinerte personas.

På denne måten får dere tak i den virkelige målgruppen deres, og slipper å gjette dere fram til hvilke behov, ønsker og forventninger kundene deres har.

 

«Vi er spesielt imponert over deres evne til å innhente kundeinnsikt fra nåværende og fremtidige kunder innenfor ulike segmenter. De brukte også data for å underbygge hvorfor de anbefalte grepene er viktige for å oppnå kommersiell gevinst, noe som gjorde oss tryggere på de anbefalingene vi fikk» – Harald Amundsen, prosjekteier Berggård Amundsen

3. Kundereiser: Forstå hva som driver kundene dine

Når vi har utarbeidet personas, går vi i gang med å analysere kundereisen fra start til slutt for å kartlegge hvor og hvordan kunden finner dere, hvilke faktorer som avgjør om kunden velger dere, hva som skjer når kunden tar i bruk produktet eller tjenesten dere tilbyr, samt hva som skal til for at kunden forblir trofast over tid.

 

«Vi hadde gleden av å få besøk av Oslo Digital i faget Digital Servicestrategi og Forretningsmodeller på Høyskolen Kristiania. Det at det kommer eksperter fra sine fagområder inn i forelesningene og utfordrer studentene med reelle caser er gull verdt og var utrolig positivt og givende for studentene. De fikk lære seg om kundereisekartlegging, UX og skape nye tjenesteinnovasjoner» – Carina Johansson Nyvoll, Høyskolelektor Høyskolen Kristiania

Flere ganger har vi bistått bedrifter i store endringsprosesser.

Vi kartlegger alle aktiviteter som er med på å differensiere din bedrift fra konkurrentene, og som bør vektlegges når dere kommuniserer til og med målgruppen deres. 

Det kan innebære alt fra merkevarestrategi, til design av logo og utforming av tone-of-voice med tilhørende brand manual.

Norwegian