PERSONVERNERKLÆRING

1. Innledning

Din tillit er viktig for oss. Vi vil derfor forklare hvorfor vi samler inn informasjon om deg og hvordan opplysningene behandles hos med hensyn til ditt personvern.

Oslo Digital og våre tjenester driftes og eies av Oslo Digital AS org nr 923 947 264, Fredensborgveien 22 F, 0177 Oslo.

2. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

All behandling av personopplysninger, som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Oslo Digital som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

4. Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss, se punktet kontakt oss for mer informasjon.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

5. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev vil vi bruke din epostadresse til å sende deg nyhetsbrev, og kan også bli brukt av oss på Facebook, Google og andre plattformer for å vise deg tilpassede digitale annonser. E-posten vil aldri gis ut eller brukes til noe annet enn disse formålene.

Velger du å si melde deg av nyhetsbrevet fjernes din e-postadresse og annen tilhørende informasjon.

6. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

7. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på contact@oslodigital.com