Digitalisering for bedrifter

Digitalisering

Digitalisering har blitt en nødvendighet for bedrifter som ønsker å forbedre effektiviteten, øke konkurranseevnen og tilpasse seg endringene i kundenes atferd. For å sikre at en bedrift lykkes med digitaliseringen, er det viktig at et styre har en klar strategi og en plan for å gjennomføre denne strategien.

Illustrasjon


Først og fremst bør et styre utarbeide en strategi for digitalisering som definerer målene og planene for denne. Dette kan være å øke effektiviteten i produksjonsprosessen, forbedre kundeservicen eller øke inntektene gjennom økt salg. Når målene er definert, kan styret begynne å identifisere kritiske områder i virksomheten som vil dra nytte av digitalisering. Dette kan være alt fra automatisering av arbeidsprosesser til å implementere en plattform for e-handel.

For å gjennomføre digitaliseringen, er det viktig at et styre investerer i riktig teknologi og utstyr. Dette kan være alt fra datamaskiner og programvare, til automatiserte maskiner og sensorer – men like viktig er det med ansatte med rett kunnskap. Det er også viktig å sørge for at det er nok ressurser tilgjengelig for å implementere og vedlikeholde teknologien.

Et viktig aspekt ved digitalisering, som nevnt, er å sørge for at ansatte har den nødvendige kompetansen for å bruke teknologien effektivt. Et styre bør derfor utvikle et kompetanseprogram som sikrer at ansatte får den opplæringen de trenger for å bruke teknologien på en optimal måte.

En annen viktig del av digitaliserings prosessen er å integrere teknologi og prosesser med eksisterende systemer og arbeidsprosesser. Et styre bør derfor utvikle en plan for å gjøre dette på en sømløs måte, slik at virksomheten ikke blir lammet av teknologisk kompleksitet. Slik kan styret også overvåke og måle resultatene av digitaliseringen og justere strategien og planene deretter. Dette kan være alt fra å måle effektiviteten i produksjonsprosessen til å se på hvor mye inntektene øker på grunn av høyere salgstall.

Sist, men ikke minst, bør et styre kommunisere de konkrete digitaliseringsplanene og målene. En plan må også kunne implementeres i praksis!

Dersom ditt styre trenger hjelp til å utvikle en digital strategi, har vi nyttige ressurser tilgjengelige. Vi har blant annet skrevet en artikkel som tar for seg evaluering av digitale strategier.

Et styre bør gjøre følgende for å digitalisere bedriften:

1. Utarbeide en digitaliserings strategi som definerer målene og planene for digitaliseringen.

2. Identifisere kritiske områder i virksomheten som vil dra nytte av digitalisering, og sette opp en plan for å implementere teknologi og prosesser som vil forbedre disse områdene.

3. Investere i teknologi og utstyr som er nødvendig for å gjennomføre digitaliseringen, samt å sørge for at det er nok ressurser tilgjengelig for å implementere og vedlikeholde teknologien.

4. Utvikle et kompetanseprogram for å sørge for at ansatte har den nødvendige kunnskapen for å bruke teknologien effektivt.

5. Utvikle en plan for å integrere teknologi og prosesser med eksisterende systemer og arbeidsprosesser.

6. Overvåke og måle resultatene av digitaliseringen og justere strategien og planene deretter.

7. Kommunisere digitaliserings planene og målene til ansatte, kunder og øvrige partnere.

Don’t just take our word for it

all articles