Berggård Amundsen

"Oslo Digital hjalp Berggärd Amundsen med à ta strategiske valg. Vi er spesielt imponert over deres evne til à innhente kundeinnsikt fra navarende og fremtidige kunder innenfor ulike segmenter."

Kunde: Berggård Amundsen

Prosjektstart: 2022

Tema: Forretningsstrategi

Bakgrunn: Berggård Amundsen & Co AS er en selvstendig, norsk- og familieeid elektrogrossist, etablert i 1946. Det at de både er norske og familieeide gjør at de skiller seg ut i sin bransje. Det påvirker blant annet deres forretnings- og kjerneverdier, og oppmuntrer til å tenke langsiktig.
I tillegg har Berggård Amundsen en egen elektrikerkjede, Norgeseliten, med 195 frittstående medlemsbedrifter, samt servicebutikker spredt utover hele landet.

Beskrivelse: Konsernledelsen i Berggård Amundsen så et behov for å utvide og oppdatere sin forretningsstrategi, og hadde behov for et konsulentselskap som kunne bistå med konseptutvikling og rådgiving i prosessen. Ved valg av byrå ble kunnskap om innovasjon og digitalkunnskap viktige kriterier.

Berggård Amundsen har 26 servicesentre rundt om i hele landet, med fokus på lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene og deres hverdag. Med visjonen «verdiskaping for fremtidige generasjoner», ble det viktig å ta gode, bevisste valg i det strategiske arbeidet for å sikre langsiktighet.

Leveranse: Det første som ble gjort var å innhente kunnskapen som var utarbeidet internt, både den dokumenterte og den udokumenterte, gjennom intervjuer av nøkkelpersoner i bedriften. For å sikre riktige strategiske veivalg, analyserte Oslo Digital innsamlet materiale og veide dette opp mot Berggård Amundsens målsetning.  

Basert på funnene, anbefalte vi en forretningsstrategi som dekket blant annet kanalstrategi, markedsstrategi, salgsstrategi og kundeservicestrategi. Berggård Amundsen har en kompleks kanalstruktur med mange stakeholdere ettersom de både er distributør, grossist og har egen elektrikerkjede. Derfor var det viktig å ta hensyn til dette i kanalstrategien, for å dra nytte av alle eksisterende verdier i verdikjeden.

«Oslo Digital hjalp Berggård Amundsen med å ta strategiske valg i forbindelse med vår satsing innenfor elbillading. Vi er godt fornøyde med arbeidet som ble gjennomført, og dokumentasjonen vi fikk i etterkant. Vi er spesielt imponert over deres evne til å innhente kundeinnsikt fra nåværende og fremtidige kunder innenfor ulike segmenter. De brukte også data for å underbygge hvorfor de anbefalte grepene er viktige for å oppnå kommersiell gevinst, noe som gjorde oss tryggere på de anbefalingene vi fikk»

– Harald Amundsen, prosjekteier Berggård Amundsen

Ta kontakt om din bedrift trenger veiledning eller rådgivning innen forretningsstrategi. Vi hjelper dere med strategivalg innenfor både B2B-, B2C- og B2X-markedet.

Don’t just take our word for it

all articles