Oslo Digital Logo

Hva er Personalisering?

I dagens markedsføring er det et stadig økende fokus på personalisering og segmentering. I et marked der kunder pepres ned av ulike budskap er personalisering et nyttig grep for å få ditt budskap frem. Ofte brukes begreper som “riktig budskap, til riktig person, til riktig tid”.

Personalisering er basert på individet, hvorav målet er en skreddersydd brukeropplevelse. Her bruker man individets preferanser eller handlinger for å spisse kommunikasjonen. Eksempler kan være å gi informasjon til kunden om: 

  • Et produkt kunden har trykket på 
  • Tilbehør til et produkt kunden har kjøpt 
  • Bruke navnet til kunden i kommunikasjonen 

Når man skal begynne, eller videreutvikle sin personaliseringsstrategi er det viktig å ha et godt grunnlag. Derfor starter arbeidet med å sikre et godt grunnlag der man k

I Oslo Digital har vi lang erfaring med å både opprette og videreutvikle personaliseringsstrategier. Vi jobber etter tre prinsipper: 

  • Analyse & innsikt 
  • Kommunikasjon 
  • Teknologi & flater 

Vi vet at alle utgangspunkt er ulike, og at det er viktig å ta et steg av gangen. Personalisering og segmentering krever mer arbeid og mye testing, men all erfaring tilsier at det er verdt investeringen.  

Trenger du hjelp på veien til hyperpersonalisering?
Ta kontakt om du vil vite mer om hvordan det kan hjelpe din bedrift.

Norwegian