Digital Strategi

Digital strategi

Vi vet at en god digital strategi kan gjøre deg bedre enn konkurrentene dine og resultere i mer fornøyde kunder. For å utvikle en god digital strategi krever det flere steg, man kan starte med konseptutvikling og kundereise. 

En digital strategi er dynamisk

Vi lever i en tid der den teknologiske utviklingen aldri har gått raskere, noe som betyr at det som var en effektiv strategi i går, sannsynligvis ikke er like tilfredsstillende i dag.

Oslo Digital hjelper deg med å utarbeide en solid digital strategi tilpasset din bedrift, samt tilrettelegger for modernisering i møtet med stadig endrede kundekrav. 

Digital strategi eller forretningsstrategi?

I Oslo Digital har vi sett flere selskaper starte en diskusjon om man trenger en digital strategi eller om man skal innlemme det digitale inn i sin vante forretningsstrategi. 

Her vil vi anbefale å bruke et rammeverk som ser på digital kapabilitet. Vår erfaring er at de bedriftene som gjør det best, er de som fokuserer på digitale fortinn og implementerer kunnskap om de inn i forretningsstrategien.  

Teknologiuavhengig

Mange byråer er bundet til å tilby en gitt teknologiløsning basert på avtalene som de har med partnere.

Oslo Digital er ikke bundet til en bestemt teknologi, men råder kunden til riktig teknologi basert på deres størrelse, behov og budsjett. Vi hjelper deg med å utarbeide en solid digital strategi tilpasset din bedrift, samt tilrettelegger for modernisering i møtet med stadig endrede kundekrav.

Organisasjon og endringsledelse

I Oslo Digital jobber det mennesker som har ledet store digitaliseringsprosjekter i ulike organisasjoner. Vår erfaring er at den største delen, og kanskje den som får minst fokus er menneskene i organisasjonen. En fornyelse og digitalisering av en bedrift kan være skremmende for en organisasjon og endring kan lett skape frykt. Vi er opptatt av å ivareta og veilede organisasjonen gjennom de endringsprosessene din bedrift har behov for.