Digital Strategi

Digital strategi

En god digital strategi er helt elementært i dagens nettsamfunn, der den teknologiske utviklingen aldri har gått raskere. Derfor er det viktig å sikre at man har et dynamisk fundament, som muliggjør nødvendig endring og utvikling.  

Å finne riktig digital strategi er en utfordrende øvelse, og en god sparringspartner viser seg ofte å være en lur investering.  

For å få din bedrift på rett spor, jobber vi i Oslo Digital etter tre prinsipper, hvor vi benytter ulike metoder. Disse temaene jobber vi oss gjennom i workshop, sammen med dere. 

1. Gjennomgang av forretningsstrategi/merkevarestrategi

Det er helt essensielt at den digitale strategien samsvarer med den overordnede strategien og at man har teknologi som støtter de målene man har satt seg, på både kort og lang sikt.

2. Teknologievaluering & partnerevaluering

Dagens bedrifter får stadig flere og flere teknologier og systemer å forholde seg til. Derfor er det viktig å foreta en teknologievaluering og evaluere eksisterende systemer, kanskje de skal brukes på andre måter, byttes eller rett og slett er overflødige.  
Det er også viktig å vurdere både eksisterende og potensielle partnere for å sikre at de kan støtte dere på riktig måte og møter deres krav.

3. Anbefalte endringer

Alles utgangspunkt, mål og vei videre er ulike. Sammen med dere finner vi riktig løsning for din bedrift. Trenger du hjelp med SEO, Innholdproduksjon eller utvikling så bistår vi gjerne med det også.

Oslo Digital hjelper deg med å utarbeide en solid digital strategi tilpasset din bedrift, samt tilrettelegger for modernisering i møtet med stadig endrede kundekrav. 

Endringsledelse

Vi har tidligere ledet store digitaliseringsprosjekter i ulike organisasjoner. Derfor vet vi hvor viktig det er å “få med seg folka” og bistår gjerne med dette. 

Teknologiuavhengige

Oslo Digital er ikke bundet til en bestemt teknologi, men råder deg til riktig teknologi basert på størrelse, behov og budsjett. Vi hjelper deg med å utarbeide en solid digital strategi tilpasset din bedrift, samt tilrettelegger for modernisering i møtet med stadig endrede kundekrav.

Vi byr gjerne på en kaffe

Oslo Digital er en fleksibel gjeng som strekker seg langt for å innfri kundenes ønsker og behov. Kontakt oss om du trenger hjelp med din digital strategi. Vi byr gjerne på en kopp kaffe over en prat i Oslos triveligste kontorlokaler sentralt på Fredensborg. 
Norwegian