Teknologievaluering

Teknologiuavhengige

Vi er stolte av å være teknologiuavhengige. Det vil si at vi har kompetanse på en rekke ulike teknologier, i motsetning til de fleste konsulenthus som har eksklusive partneravtaler.

Vi er opptatt av å velge rett teknologi som passer ditt behov som størrelse og pris. Ditt teknologivalg må være tilpasset din nåværende teknologi, men også være fremtidsrettet og ha en klar tanke om hvilken teknologiretning din bedrift vil være tjent med å følge.